Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Ръководство за разработване на общински програми за управление на отпадъците


<< under development >>

Ръководство за разработване на общински програми за управление на отпадъците

Ръководство за разработване на общински програми за управление на отпадъците

28 януари, 2015 | Book

През месец май, 2006 г. Регионалният Екологичен Център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ) публикува ръководство, което ще подпомага българските общини при прилагането на националната политика за управление на отпадъците в съответствие с поетите ангажименти пред ЕС. Ръководство за разработване на общински програми за управление на...