Начало


16 March, 2015

Регионален екологичен център проведе срещи в трите пилотни региона по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“. В рамките на тези посещения успяхме да съберем заинтересованите страни, имащи отношение към управлението на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България.

2 February, 2015

На 19 януари 2015 година Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, проведе Национален обществен форум за включване на гражданското участие в управлението на защитените зони от мрежата Натура 2000. Срещата се проведе в Представителството на Европейската комисия в България, където бе представен проекта „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на зоните от Натура 2000“.1 December, 2014

На 19-20 Ноември 2014 г. в Сентендре, Унгария се проведе ежегодната среща на Общото събрание на РЕЦ. В срещата взеха участие официалните представители на повечето страни, подписали хартата на международната организация, представители на Европейската комисия, посланиците на Япония Германия, Швейцария и Украйна, както и редица наблюдатели.

14 October, 2014
Националната учителска мрежа „Уча.БГ” е предназначена за активни учители и училища, които искат да участват в подобряването на образователния процес в страната.
9 October, 2014
На 30 и 31 октомври 2014г. РЕЦ – клон България ще вземе участие в събитие, организирано от Швейцарското междинно звено за „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“ и „Фонд партньорство и експертна помощ“.
3 October, 2014
REC - България представи резултатите от окончателната оценка на Програмата за малки проекти на ГЕФ (ПМП на ГЕФ) в България, по време на Регионална среща на представители на ГЕФ в София, проведена на 2-ри октомври 2014 г.
2 January, 2014

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще бъде домакин на еднодневна среща за обществена консултация, фокусирана върху ревизираната Екологична и социална политика (Environmental and Social Policy - ESP), Политиката за обществена информация (Public Information Policy - PIP) и Процедурен правилник по механизма за обжалване на проекти (Project Complaint Mechanism: Rules of Procedure - PCM RP).

Page 1 of 8  > >>