Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество


Начало


16 December, 2015

На 15 декември 2015 г. в Централен военен клуб, гр. София, се проведе Национална конференция „Управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 с участие на заинтересованите страни“. Събитието беше организирано в рамките на проект, финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество и изпълняван от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България в рамките на три години.

23 October, 2015

В началото на месец Октомври 2015 г. делегация, водена от изпълнителния директор на РЕЦ – Марта Бониферт, се срещна с министъра на земеделието, водите и риболова на Тунис – Саад Седдик, в рамките на проекта „Water SUM“. Клонът на РЕЦ в България участва в този проект чрез предоставяне на експертизи по отношение на мониторинга и опазването на качеството на водите.

 22 October, 2015
Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България в сътрудничество с циментов завод “Златна Панега Цимент” АД стартира провеждане на поредица образователни инициативи с цел повишаване на осведомеността относно екологичното състояние на реките, разположени в близост до промишлени предприятия.
25 June, 2015

На 10 и 11 юни 2015 г. в Конферентния център в Сентендре, Унгария се проведе 25-та годишнина на Регионален екологичен център (РЕЦ), преминала под мотото „Региони за устойчиво бъдеще”. Събитието се проведе под патронажа на президента на Република Унгария, г-н Янош Адер и бе посетено от представители на най-високо ниво от над 30 държави. 

22 June, 2015

Четвъртият финален кръг от регионални срещи по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България”  завърши успешно. Основният фокус на срещите беше създаване и прилагане на механизъм за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 в трите пилотни региона по проекта – Кочериново, Западна Стара планина и Западни Родопи.

27 May, 2015

Поредният кръг от срещи, които се провеждат в пилотните региони по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“, завърши успешно.

Темата на срещите бе фокусирана върху създаването на механизъм за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 в трите пилотни региона по проекта - Кочериново, Западна Стара планина и Западни Родопи.
16 April, 2015
Вторият кръг от регионални срещи по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“ е вече факт. Темата на тези срещи бе свързана с изграждане на визия за управление на съответната защитена зона от мрежата Натура 2000.

Page 1 of 9  > >>