ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg

Мрежа на Местните Представителства на РЕЦ

РЕЦ за ЦИЕ - България

РЕЦ за ЦИЕ – клон България

РЕЦ за ЦИЕ – България е основан през 1993 г. Фондацията е добре позната в средите на екологичните неправителствени организации и си сътрудничи ефективно с национални и местни власти, компании от екологичния сектор, частни и държавни институции...
повече →

[Публикувано в раздел на 20/08/2006]

Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България

Натура 2000 е един от инструментите на ЕС за съхраняване на природата и постигане на устойчиво развитие на европейско и национално ниво. Екологичната мрежа въвежда интегрирането на идеята за опазване на природата във всички сфери на социалния и икономическия живот и съхраняване на традиционните взаимоотношения между човека и обкръжаващата го среда.
повече →

[Публикувано в раздел на 29/10/2014]

На 21 февруари в гр. София Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще бъде домакин на еднодневна среща за обществена консултация

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще бъде домакин на еднодневна среща за обществена консултация, фокусирана върху ревизираната Екологична и социална политика (Environmental and Social Policy - ESP), Политиката за обществена информация (Public Information Policy - PIP) и Процедурен правилник по механизма за обжалване на проекти (Project Complaint Mechanism: Rules of Procedure - PCM RP). Срещата ще се състои на 21 февруари от 9.00 ч, в Гранд хотел София, улица “Гурко” №1, София 1000, България.
повече →

[Публикувано в раздел на 02/01/2014]

НАРЪЧНИК "Интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда"

Вече е достъпен електронният вариант на Наръчника "Интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда", издаден на български език в рамките на проект mobile2020 - Повече велосипеди в малките и средно големи градове в Цетрална и Източна Европа до 2020 г., частично финансиран по програма Интелигентна енергия Европа.

Повече информация за проекта и допълнителна информация и материали можете да намерите на страницата на проекта: http://mobile2020.eu
повече →

[Публикувано в раздел на 30/09/2013]

СЕМИНАР НА ТЕМА: ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА - БУРГАС

На 25, 26 и 27 септември Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа – клон България в партньорство с община Бургас организиратСЕМИНАР НА ТЕМА: ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА
повече →

[Публикувано в раздел на 01/09/2013]

СЕМИНАР НА ТЕМА: ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА

На 9, 10 и 11 септември Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа – клон България организираСЕМИНАР НА ТЕМА: ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА
повече →

[Публикувано в раздел на 01/09/2013]

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ВИДЕО-КЛИП НА ТЕМА "С ВЕЛОСИПЕД В ГРАДА"

В рамките на проект mobile2020 Регионален Екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България организираконкурс за най-добър видео-клип на тема "С велосипед в града". Краен срок за участие - 15 октомври 2013 г.
повече →

[Публикувано в раздел на 15/08/2013]

66.7 милиона евро в нов механизъм на финансиране от ЕС за по зелен морски транспорт

Европейската Комисия обави на 26 март 2013 г. възможност на финансиране на проектни прекложения за 66.7 милиона евро за борба са натовареността на трафика и по зелен морски транспорт в рамките на програмата МАРКО ПОЛО. Бизнес и предприемачи от Европейския съюз и извън него са поканени за представят своите проекти до 23 август 2013 г.

повече →

[Публикувано в раздел на 07/05/2013]

Конкурс за Лятна Академия "Обучение за Бъдещето"

Фондация ТАЙМ в партньорство с Регионалния Екологичен Център (РЕЦ за ЦИЕ), Националната учителска мрежа УЧА.БГ и Фестивал "УзанаПолянаФест", организира за трета поредна година Лятна Академия "Обучение за Бъдещето".
повече →

[Публикувано в раздел на 29/04/2013]

Годишна конференция за платформата на заинтересованите страни „Умни градове” 2013

Годишна конференция за платформата на заинтересованите страни „Умни градове” 2013 РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА! Платформата на заинтересованите страни „Умни градове” има удоволствието да обяви регистрацията за годишната си конференция.

повече →

[Публикувано в раздел на 08/04/2013]

Центърът е с нов офис на ул. Париж № 7

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България се премести на нов адрес. Новото ни място се намира на ул. Париж № 7, ап. 17. Всички останали контакти се запазват.

повече →

[Публикувано в раздел на 02/04/2013]

Стартира онлайн модула на учителската мрежа „Уча.БГ”

Националната учителска мрежа „Уча.БГ” е предназначена за активни учители и училища, които искат да участват в подобряването на образователния процес в страната. Тя има за цел да подобри взаимодействието между учителите в България, а така също и техните взаимоотношения с различни Европейски училища и институции. Да подпомогне професионалната квалификация и осъществяването на нови инициативи с сферата на образованието. И не на последно място да предоставя информация за нови възможности за сътрудничество между учители и училища. Една от основните задачи пред Мрежата е да бъдат създадени необходимите условия за комуникация и обмен на идеи и опит между учители от цялата страна.

повече →

[Публикувано в раздел на 14/02/2013]

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 20 | »