Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество


Начало


15 June, 2016

На 14 юни по проект  "Осинови река" се проведе  биомониторинг с деца от еко клубове от селата Златна Панега и  Румянцево. Юношите провериха какво е състоянието на реката - нейното ph, съдържанието на разтворения кислород, скоростта на водата и биоразнообразието й и попълниха протоколите за мониторинг. Това бяха последните мониторинг посещения от проекта. 

 

 

6 June, 2016
На 3 юни 2016 г. в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – гр. Благоевград, се проведе среща със заинтересованите страни по проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR.


3 June, 2016
На 30 май 2016 г. в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, се проведе среща със заинтересованите страни по проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR.
13 May, 2016
На 12 май 2016 г. се състоя работна среща на заинтересованите страни, организирана в рамките на проект “Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR.
10 May, 2016

На 9 май 2016 г. в рамките на проект „Осинови река” в Златна Панега Цимент АД бе проведено първото обучение на учители от ПГСС, гр.  Луковит, ОУ „Л. Каравелов”, с. Златна Панега и ОУ „Христо Ботев” с. Румянцево. На обучението присъстваха и експерти от РИМ Плевен, служители на завона на Златна Панега Цимент АД, както и представители на Бенефициента РЕЦ  - България.

14 April, 2016

На 15 април стартира конкурс за пана "Осинови река". Конкурсът е обявен в рамките на проект "Осинови река", финансиран по програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми на ФМ на ЕИП 2009 - 2014 г.

 

6 April, 2016
На 5 април в Хотел “Арена ди Сердика”, ул. Будапеща № 2, София се проведе първи семинар по проект “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България – FEMA”, София, България.

Page 1 of 10  > >>